2 februari 2016

Vaccineren, (g)een makkelijke keuze

Foto Kenny Louie

Dit is het tweede deel van onze vierdelige special over vaccinatie. In deze special geven wij antwoord op vragen die eigenlijk iedereen zichzelf zou moeten stellen. Hoe zijn vaccinaties tot stand gekomen? Wat zit er in een vaccin? Wat zijn de consequenties voor de gezondheid? Is vaccineren wel nodig? Wat is de rol van het RIVM? Vandaag deel twee over wat het nu precies is, vaccineren.

Vaccineren is in Nederland vrijwillig. Maar afwijken van de landelijke richtlijnen is een stap te ver voor veel ouders. Komt dit door de huidige berichtgeving over vaccinaties en kinderziektes? De richtlijnen omtrent kindervaccinaties worden door het RIVM opgesteld en uitgevoerd via het Rijks Vaccinatie Programma (RVP).

In het historisch perspectief hebben we een kleine duik genomen in de geschiedenis van vaccinaties. In dit stuk lazen we dat de westerse maatschappij er niet al te strenge regels op nahield omtrent de inhoud van een vaccin. Virologen konden te pas en te onpas variëren met de substanties in een vaccin. Maar dat was toen. Hoe zit het nu anno 2016 in Nederland?

Het vaccin onder de loep

Laten we eens kijken wat verschillende media en instanties verstaan onder ‘de vaccin’. De Dikke van Dale zegt; preparaat waarmee tegen een ziekte wordt ingeënt. En Wikipedia legt uit; een vaccin is een middel dat bij een persoon (of dier) een immuunrespons opwekt zonder hem ziek te maken. Hierdoor is de gevaccineerde beter bestand tegen de ziekteverwekker waar het vaccin voor bedoeld is, dan zonder de behandeling. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) koopt vaccinaties in en distribueert deze in Nederland. Het instituut definieert: een vaccin is een hulpmiddel voor het lichaam om zich te beschermen tegen bepaalde infectieziekten die veroorzaakt worden door virussen of bacteriën. Een vaccin is altijd afgeleid van de bacterie of het virus die de ziekte kan veroorzaken.

Het RIVM ziet een vaccin als hulpmiddel voor het lichaam

Als we uitgaan van het RIVM dan is een vaccin dus een hulpmiddel voor het lichaam. Er bestaan verschillende hulpmiddelen ter bescherming tegen infectieziekten. Deze zijn in het Rijks Vaccinatie Programma (RVP) geclusterd. In 2016 krijgt een kind vóór het dertiende levensjaar 12 tot 15 keer een hulpmiddel tegen in totaal 10 tot 12 verschillende ziekten aangeboden. [1] Hieronder in fig.1 is te zien dat vaccins worden gecombineerd. Dit om het aantal prikmomenten en prikplaatsen te verkleinen, zodat ouders het hele pakket afnemen en niet weigeren door de veelheid aan spuiten. Het nadeel van combinatievaccins is dat de kans op bijwerkingen toeneemt en het moeilijk te duiden is door welk vaccin de negatieve reactie veroorzaakt wordt.

In deel 3 van deze special zullen we alternatieven bieden voor de combinatievaccins. En dieper ingaan op de onnatuurlijke manier waarop het immuunsysteem van een kind moet vechten tegen meerdere ziektes tegelijk. Hans van Vliet, Programma Manager RVP en oud GGD-arts legt uit: “Vaccins leren het lichaam om alvast te kunnen reageren op een ziekte wanneer het aangevallen wordt. Een vaccin is iets anders dan een geneesmiddel. Het vaccin helpt het tweedelijns-immuunsysteem, via het bloed, om specifiek afweer te bieden tegen een ziekte.[2]

Bijwerkingen in kaart

Geneesmiddelen Autoriteit EMA doet onderzoeken en studies naar bijwerkingen van vaccins. Van Vliet geeft aan dat zeldzame bijwerkingen pas ontdekt worden als het vaccin op grote schaal wordt toegepast. Daarom houdt de bewaking van de veiligheid van vaccinaties niet op bij de registratie. Vermoede bijwerkingen kunnen bij Bijwerkingscentrum Lareb gemeld worden door een particulier of arts. Stichting Lareb wordt gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS).

bron RIVM

Klassieke Homeopathie ziet vaccinatie als motie van wantrouwen tegen eigen immuunsysteem

Tineke Schaper studeerde Klassieke Homeopathie en runt sinds 1990 haar eigen praktijk. Ze is onder andere auteur van het boek Vaccinaties Doorgeprikt en sinds 1999 actief lid van Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken. Schaper is het niet eens met bovenstaande stellingname. “Een vaccin is mijn inziens een motie van wantrouwen tegen het eigen immuunsysteem. Je vertrouwt er niet op dat het lichaam bijvoorbeeld de mazelen aan kan. Terwijl dit een ziekte is die in het verleden goed doorstaan werd door gezonde kinderen.”

Het immuunsysteem onder druk

Schaper kijkt liever naar het individu en de gesteldheid van het lichaam dan naar de specifieke bedreigingen van infectieziektes die wereldwijd constant aanwezig zijn. “Wanneer we naar de enkele sterfgevallen bij de mazelen[3] kijken, zien we dat dit vaak door complicaties rond de ziekte ontstaat. Het immuunsysteem is al verzwakt of het kind worstelt met andere problemen, waardoor de strijd tegen de infectieziekte moeilijk gevochten kan worden.” Doordat er in Nederland bijna 95% van de kinderen meedraaien in het RVP is het lastig om onderzoek te doen onder niet-gevaccineerde mensen.

De Duitse homeopaat Andreas Bachmair heeft het zijn levenswerk gemaakt om toch in kaart te brengen welke resultaten het immuunsysteem van ongevaccineerde kinderen vertonen. In zijn boek Vaccin Free[4] zijn de resultaten te lezen. Tineke Schaper vertelt hoe zij kinderen van rond de 10 maanden, na de 3de RVP-vaccinatie vaak ziet kwakkelen. “Kinderen kunnen de eerste twee vaccins vaak nog aan, daarna wordt het zwaar voor hun immuunsysteem en beginnen ze problemen te krijgen, bijvoorbeeld voortdurende oorontsteking, moeilijkheden met ademhalen of eczeem. Het is moeilijk om vast te stellen dat een klacht een gevolg is van een vaccinatie. Ik begin de behandeling altijd met een homeopathisch middel om het immuunsysteem te versterken. Wanneer dit niet aanslaat kan het zijn dat het symptomen zijn van een vaccinatie. Vervolgens ga ik verder in het proces door de vaccinatie te ontstoren, wat inhoudt dat ik een verdunde versie van het vaccin toedien om het immuunsysteem een zetje te geven. Samen met een hele berg vitamine C en voedingsadviezen probeer ik de klachten te verhelpen.”

“Naast het ontstoren is het van belang om het immuunsysteem te versterken. Heel basaal is hier natuurlijke goede voeding en rust voor nodig. Ook borstvoeding is een belangrijk hulpmiddel om het immuunsysteem van jonge kinderen te versterken. Ik raad om minder vlees te eten, geen suikers en iedere week een beetje biologisch. Ik maak het niet ingewikkeld voor ouders, maar benadruk wel het belang van de voedingsadviezen,” aldus Schaper.

De bijsluiter

Ieder persoon die ooit een bezoek aan de huisarts heeft gemaakt en een medicijn voorgeschreven heeft gekregen ontvangt hierbij keurig een bijsluiter. Voorafgaand aan het nemen van het medicijn lees je deze aandachtig door en besluit je, weloverwogen, of je het medicijn gaat nemen of aan je kind laat toedienen. Bij vaccinaties ontvang je geen bijsluiter voorafgaand aan de oproep. Je kunt wel zelf onderzoek doen op de website van RIVM en daar bijsluiters vinden van alle RVP-vaccins.

Wanneer men de bijsluiter[5] doorleest valt op dat je wellicht niet veel wijzer bent geworden wat de schade kan zijn van zo’n vaccin en de hulpstoffen en additieven die er in zitten. Een vaccin bestaat in de eerste plaats uit geïnactiveerde ziekteverwekker van de betreffende bacterie of virus. Er bestaan dode en levende ziekteverwekkers[6]. “Bacteriën worden gekweekt in een voedingsbodem of vloeistof en daarna gedood. Vervolgens worden onderdelen of toxinen van de bacterie gezuiverd en via een aantal tussenstappen[7] verwerkt in het vaccin,” vertelt Van Vliet van het RIVM.

De Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken heeft de verschillende bestanddelen in een vaccin met bijbehorende hulpstoffen en additieven uiteengezet.[8] Hulpstoffen en additieven zijn nodig om het vaccin te kunnen bewaren, beschermen bij invriezing en bijv. bacteriegroei te voorkomen. Deze bestanddelen kunnen milde tot heftige reacties veroorzaken. Een aantal van die bestanddelen zijn, aluminiumzouten, conserveringsmiddelen, stabilisator sorbitol (wat bij zuigelingen voor krampen, winderigheid en diarree kan zorgen), verschillende E-nummers, antibiotica, zoutzuur en antivries.[9] De hiervoor genoemde bestanddelen vormen een risico voor het menselijk lichaam en zeker voor jonge kinderen en baby’s.

Kinderziektes onder de loep

Nu we via de website van RIVM en NVKP weten wat er zo ongeveer in een vaccin zit, is het nog steeds lastig om te beslissen hoe schadelijk de bestanddelen voor je kind zijn en in welke mate het kind hierop zal reageren. Een punt dat kritisch in acht genomen moet worden is dat het RVP een pakket is dat voor iedereen geldt. Er wordt geen rekening gehouden met de afzonderlijke individu. Je zou je kunnen afvragen of eenzelfde vaccin voor zo veel diverse kinderen gehanteerd zou moeten worden, in het belang van de groepsimmuniteit.

Zoals we in het historisch perspectief konden lezen is het raadzaam om stil te staan bij het immuunsysteem van het individu. Ouders moeten zich bewust worden dat het immuunsysteem zeer veel aan kan, mits deze goed verzorgd wordt in de vorm van voeding, rust, hygiëne, vocht en gezond verstand. Een ander aspect in het verhaal zijn de infectieziektes zelf. Hoe gevaarlijk zijn deze in werkelijkheid voor een twee maanden oude baby in een hygiënisch en welvarend land als Nederland? We hebben alle kinderziektes en de gevaren kort uiteen gezet in de bijlage ‘Kinderziektes onder de loep’. Een uitgebreide uiteenzetting per ziekte staat in Vaccinaties Doorgeprikt.[10]

Vaccineren is een keuze

Vaccineren is een keuze die alleen de ouder kan maken voor het kind. De enige manier om tot een weloverwogen beslissing te komen is door jezelf te informeren. Hierboven bespraken we de drie onderdelen die een keuze mogelijk maken:

1.De risico’s van vaccineren

2.De zorg voor het eigen immuunsysteem

3.De risico’s van de verschillende kinderziektes.

Al deze onderdelen maken een weloverwegen keuze mogelijk. Wanneer er gekozen wordt om niet te vaccineren wordt het des te belangrijker voor de ouder om geïnformeerd te zijn en te weten wat de rechten zijn van het kind in de samenleving. Hierover meer in deel 3. Ook wanneer er gekozen wordt om wel te vaccineren of een aantal of een enkele vaccinatie toe te dienen zijn er bewuste keuzes die gemaakt kunnen worden. In het volgende deel gaan we kijken welke alternatieven dit zijn.

 

Meer artikelen over vaccineren lees je hier:

‘Een historisch perspectief op vaccineren’
‘Kinderziektes onder de loep’
Vaccineren? Er zijn meer mogelijkheden?
Vier alternatieven voor vaccineren
“Niet vaccineren zou slechter voelen”
“Ik heb vertrouwen in zijn immuunsysteem”

Bronnen

[1] Vaccinaties Doorgeprikt, Cisca Buis, Noor Prent, Tineke Schaper – Ankh Hermes
[2] https://nl.wikipedia.org/wiki/Immuunsysteem
[3] http://www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-en-aandoeningen/infectieziekten-en-parasitaire-ziekten/ziekten-in-het-rijksvaccinatieprogramma/mazelen/omvang-en-trends
[4] http://www.amazon.com/Vaccine-Free-Stories-Unvaccinated-Children/dp/1478396520
[5] http://www.rivm.nl/Onderwerpen/V/Vaccins/Bijsluiters_vaccins
[6] http://www.lareb.nl/Vaccins/Soorten-vaccins
[7] http://www.chop.edu/centers-programs/vaccine-education-center/making-vaccines/how-are-vaccines-made#.VqonDfnhDC1
[8] http://nvkp.nl/fileadmin/nvkp/pdf/Dossiers/Additieven%20en%20schema%20dossier%20juni%202012.pdf
[9] http://nvkp.nl/fileadmin/nvkp/pdf/Dossiers/Additieven%20en%20schema%20dossier%20juni%202012.pdf
[10] Vaccinaties Doorgeprikt, Cisca Buis, Noor Prent, Tineke Schaper – Ankh Hermes

Geschreven door:
Emily Mattaka

Categorie
Thema onderwerpen vaccinatie

Delen:

Populair artikel: