8 maart 2016

Vier alternatieven voor vaccineren

Vaccinatieschema RVP alternatieven

Het vaccinatieschema volgens het RVP en een alternatief. Graphic Con Amore

Vaccineren lijkt verplicht, maar is het niet. Er zijn tal van mogelijkheden om af te wijken van het Rijks Vaccinatie Programma. We hebben er vier op een rijtje gezet: op een later tijdstip vaccineren, splitsen/losse vaccinaties, ontstoren en niet vaccineren maar korrels geven.

 

Alternatief 1. Later vaccineren

Wat houdt het in?
Een maand na de geboorte van het kind valt vaccinatieboekje van het Rijs Vaccinatie Programma (RVP) door de bus met data erin waarop gevaccineerd kan worden. Deze data zijn indicaties vanaf wanneer er gevaccineerd mag worden. Het is altijd mogelijk om hiervan af te wijken en later te vaccineren.

Wat zijn de voordelen?
Zoals we hiervoor al beschreven is het immuunsysteem het belangrijkste mechanisme van een kind om weerstand te bieden tegen ziekte of zelfs een vaccinatie. Hoe later er gevaccineerd wordt, hoe beter het kind er tegen zal kunnen doordat het immuunsysteem krachtiger is. Ook weet de ouder op latere leeftijd beter welke karaktertrekjes het kind heeft en wanneer er als bijwerking van de vaccinatie een verandering is ontstaan. Het immuunsysteem van een kind is rond de 18 maanden volgroeid. Bij deze keuze is het van belang dat de ouder op de hoogte is van de risico’s per infectieziekte of kinderziekte en op welke leeftijd er een risico bestaat. Lees het in de bijlage: kinderziektes onder de loep.

Hoe werkt het?[1]
De wet biedt ruimte om de vaccins die in het RVP zijn opgenomen gratis te krijgen als er voor de leeftijd van 14 maanden gestart wordt met de eerste vaccinatie. Als er na 14 maanden gestart wordt kosten de vaccinaties ongeveer € 35,- per stuk, vaak wordt dit vanuit zorgverzekeraars vergoed.

Zie afbeelding voor het vaccinatieschema.

 • Start met DKTP, Hib, HepB vanaf 3 maanden of later, drie vaccins zijn voldoende, met twee maanden tussen de eerste en de tweede vaccinatie (volgens de bijsluiter RIVM). De derde spuit volgt minimaal 6 maanden of langer na de tweede.
 • Pneu vaccinatie uitstel tot na 1 jaar, twee vaccins zijn voldoende met een tussentijd van minimaal 6 maanden. Het RIVM adviseert deze vaccinatie niet meer na het 2de jaar van het kind. Kinder-KNO-artsen vinden deze prik onnodig.
 • BMR-vaccinatie kan nog gegeven worden vanuit RVP tot 18 jaar, daarna zijn het voor eigen kosten (ca €35,-).
 • Meningokokken C-vaccinatie kan later gegeven worden, maar voor het 18de
 • Herhaling van DKTP met 4 jaar vervalt als de laatste (3de of 4de van de eerste serie DKTP, Hib, HepB) gegeven is na de 2de
 • HPV voor meisjes kan ook later gegeven worden of worden overgeslagen.

 

Alternatief 2. Splitsen en losse vaccins[2]

Wat houdt het in?
Het is mogelijk om er voor te kiezen om vaccinaties gesplitst toe te dienen. Losse vaccins vallen buiten het RVP en zijn op doktersrecept via de apotheek op eigen kosten te krijgen. En mogelijk te declareren bij de ziektekostenverzekeraars. Er zitten helaas meer hulpstoffen in een los vaccin dan in een combinatievaccin. Anderzijds kan er beter gekeken worden welk vaccin noodzakelijk is en welke overgeslagen kan worden, de schadelijke componenten van het vaccin blijven het kind dan bespaard.

Wat zijn de voordelen?
De belasting op het immuunsysteem wordt aanzienlijk minder. Ook kan er beter beoordeeld worden wat de bijwerkingen zijn per vaccinatie. Er kan een duidelijke keuze gemaakt worden welke infectie- en/of kinderziekte een risico is voor het kind. Lees het in de bijlage: kinderziektes onder de loep.

Hoe werkt het?
Splitsen

 • Bijvoorbeeld DKTP, Hib, HepB en 6 weken later Pneu. Of andersom.
 • BMR en Meningokokken C splitsen met tussenposen van enkele maanden of langer.
 • Op 9-jarige leeftijd kan BMR en DTP apart gegeven worden of één van beiden weglaten

Losse vaccins

 • DTP-vaccin (zonder Kinkhoest component omdat deze veel bijwerkingen geeft)
 • Poliovaccin
 • Tetanusvaccin (Nederlandse variant bevat kwik, de Duitse is kwikvrij Tetanol pur)
 • Hib-vaccin
 • DKTP (dit bestaat niet meer voor Nederlandse apothekers, neem DKTP-Hib en laat t Hib-flesje onopgelost achterwege. Alleen RIVM heeft beschikking over DKTP)
 • DKTP-Hib


Alternatief 3. Ontstoren

Wat houdt het in?
Om de reactie op een vaccinatie milder te laten verlopen kunnen er preventieve middelen vanuit de complementaire geneeswijze worden ingezet. Het is geen garantie op een milder verloop, maar met ontstoren (ontgiften) van bijwerkingen van een vaccinatie kunnen de klachten verminderen. Bij ontstoren worden er verdunde beetjes van het vaccin aan het kind gegeven door een homeopathisch arts. Daardoor gaat het kind door eventuele klachten heen en worden achtergebleven verstoringen afgevoerd en opgelost.

Wat is het voordeel?
Klachten die zich voordoen na een vaccinatie kunnen op deze manier verminderen of opgeheven worden.

Hoe werkt het?
De homeopaat Tinus Smits[3] heeft een methode ontwikkeld om bijwerkingen van vaccinaties (post Vaccinatie Syndroom) te behandelen. Middels toediening van homeopathische verdunningen van het betreffende vaccin. Om de bijwerkingen van een vaccinatie te ontstoren via homeopathische druppels wordt meestal twee dagen van te voren gegeven en de dag zelf en twee dagen erna. De duur van de kuur hangt af van de ernst van de bijwerkingen en de reactie van het kind op de kuur.[4]


Alternatief 4. Niet vaccineren maar korrels

Wat houdt het in?
Een in Australië erkende homeopathische methode voor alle uit RVP voortkomende ziektes zijn de Isaac Golden[5] korrels ofwel homeopathische profylaxe (HP). Met HP wordt het afweersysteem gestimuleerd om de betreffende ziektes niet of zonder complicaties door te maken. Ontwikkeld door de Australische homeopaat Isaac Golden. In Australië is vaccinatie verplicht, maar dit programma wordt ook erkend door de overheid. Effectiviteit is vergelijkbaar met reguliere vaccins.[6]

Wat is het voordeel?
Homeopathisch geneesmiddelen zijn niet toxisch waardoor de gebruiker geen schade ondervindt. Steeds meer Nederlandse homeopathisch artsen gebruiken HP. Zoek een betreffende arts op om meer informatie over dit alternatief te krijgen.

Hoe werkt dit nu precies?
Door een proces van verdunnen en schudden, ook wel potentiëren genoemd, worden homeopathisch middelen gemaakt. HP werkt voor alle kinderziektes en kan in plaats van reguliere vaccinaties gebruikt worden. Kosten hiervoor zijn voor de gebruiker zelf, bij sommige zorgverzekeraars wordt vanuit het aanvullende pakket vergoed.

 

Meer artikelen over vaccineren lees je hier:

Een historisch perspectief op vaccinatie
Vaccineren, (g)een moeilijke keuze
Kinderziektes onder de loep
Vaccineren? Er zijn meer mogelijkheden!
Vier alternatieven voor vaccineren
“Niet vaccineren zou slechter voelen”
“Ik heb vertrouwen in zijn immuunsysteem”

 

Bronnen

[1] Vaccinaties Doorgeprikt p. 115
[2] Vaccinaties Doorgeprikt p. 115
[3] http://www.tinussmits.nl/3734/home.aspx
[4] http://www.tinussmits.nl/3940/ontstoring-van-vaccins-met-gepotentierde-vaccins.aspx
[5] http://www.vereniginghomeopathie.nl/isaac-golden-homeopathisch-alternatief-voor-vaccinatie-effectief-en-veilig
[6] http://www.homstudy.net/

Geschreven door:
Emily Mattaka

Categorie
Thema onderwerpen vaccinatie

Delen:

Populair artikel: