Samen op weg naar een integrale gezondheidszorg

Positieve Psychologie: een handboek voor de optimist

17 augustus 2016

2016046-iStock_79186571_SMALL-5

Ontspan. Focus op wat werkt. Ontwikkel een ‘positieve verslaving’. Observeer wat de ander doet dat werkt. Gedraag jezelf gelukkig. Zet bescheidenheid even op zij.

Deze en bijna 200 andere toepassingen zijn wetenschappelijk onderzocht en creëren meer welbevinden en een gelukkiger leven. Het recent verschenen boek ‘Positieve Psychologie – De toepassingen’ van Fredrike Bannink is een praktisch handboek dat focust op de positieve kanten van het leven. Het is in de eerste plaats een handboek voor de professional die zijn of haar cliënt vanuit een meer optimistische invalshoek wil benaderen. Maar, je kan ook zelf hele interessante én leuke kennis opdoen.

De kunst van het leven
Positieve Psychologie is een van de weinige wetenschappen die niet alleen kijkt naar problemen, maar ook naar de krachten van een persoon. Positieve Psychologie focust op de sterke kanten van de mens, het ontwikkelen van wijsheid, genieten, waarderen, omgaan met tegenslag, gelukkige relaties en zelfcompassie. De reguliere psychologie kijkt vooral naar zwakheden, stoornissen en beperkingen. Positieve Psychologie (PP) is een nieuw geluid binnen de psychotherapie. Samenvattend gaat PP over de kunst van het leven en het vinden van geluk. Bannink omschrijft PP als volgt; ‘PP werd de stroming die uitgaat van de sterke kanten van de mens en de veronderstelling dat geluk niet alleen het gevolg is van de juiste genen of toeval, maar te vinden is door het identificeren en gebruikmaken van de sterke kanten die iemand bezit.’

Hoe krijg ik je in de plus
PP is een vrij nieuwe stroming binnen de Psychologie. Eind jaren 90 gooide de vooraanstaande Amerikaanse psycholoog Martin Seligman hoge ogen met zijn baanbrekende well-being theory waar PP op gebaseerd is. Deze theorie kijkt niet alleen naar het ziektebeeld, maar ook naar het welbevinden van een cliënt. Naar de goede momenten, het inzetten van kwaliteiten en capaciteiten. Een nieuwe methode in de reguliere psychologie en psychiatrie. Hij stelde niet alleen de vraag ‘Hoe krijg ik je uit de min’ maar ook ‘hoe krijg ik je in de plus’. De well-being theory of wel Positieve Psychologie van Seligman is gebaseerd op vijf pijlers; positieve emoties, betrokkenheid, relaties, betekenis en prestatie. Deze vijf pijlers vormen ook de basis van Banninks boek. In duidelijke taal zet zij de pijlers uiteen en creëert hiermee gelijk de hoofdstukindeling; Het Plezierige Leven, Het Goede Leven, Positieve Relaties, Het Zinvolle Leven en Iets Bereiken in je Leven.

Volharding belangrijker dan talent
Bannink is klinisch psycholoog, Master of Dispute Resolution, heeft een praktijk voor therapie, training, coaching en mediation en is de Nederlandse pionier op het gebied van PP. Bannink heeft vele publicaties op haar naam staan, onder andere over PP. Dit boek maakt je niet alleen wegwijs in de wereld van PP, maar biedt ook 200 praktische toepassingen. Zoals ‘Zorg voor planten op je werk’ of ‘Gedraag jezelf gelukkig’ of ‘ Stel je het bestcase-scenario voor’ of ‘Leg een dankbaarheidsbezoek af’. Om bijvoorbeeld iets te bereiken in je leven moet je volgens Banninks boek aan twee sterke kanten voldoen. ‘Succes is niet mogelijk zonder volharding en passie om gefocust te blijven. Volharding speelt een belangrijkere rol dan talent.’ Wil je je kans op succes vergroten doe dan de vijf dingen die succesvolle mensen doen:

 1. Vind een doel en benoem concrete subdoelen
 2. Betrek vrienden, familie en collega’s bij je doel
 3. Stel je de positieve gevolgen van het bereiken van je doel voor
 4. Beloon jezelf bij het bereiken van een subdoel en bepaal vooraf hoe
 5. Noteer vorderingen zo concreet mogelijk

Tien belangrijke sterke kanten
Uitgangspunt van PP is dat er aandacht geschonken word aan de successen, persoonlijke kwaliteiten en sterke kanten van een individu. Bannink verwijst naar een lijst met de tien belangrijkste sterke kanten die noodzakelijk zijn om je doelen te bereiken en welbevinden te ervaren;

 1. Nieuwsgierigheid
 2. Idee dat je controle hebt over goede en slechte gebeurtenissen
 3. Aanwezigheid van zingeving
 4. Volharding
 5. Dankbaarheid
 6. Gebruik van sterke kanten
 7. Neiging tot plezier maken
 8. Neiging tot betrokkenheid
 9. Neiging tot zingeving
 10. Genieten van het moment.

Leuk weetje: In Nepal krijgen kinderen van de basisschool net zoals in Nederland regelmatig een rapport. Maar de kinderen in Nepal krijgen iets extra’s: een cijfer voor nieuwsgierigheid. Daarbij geldt; hoe nieuwsgieriger, hoe beter. Dit is anders dan in Nederland, waar nieuwsgierigheid door leerkrachten of ouders nog weleens als lastig wordt ervaren. ‘Positieve Psychologie – De toepassingen’ p.36

Spectrum van welbevinden
Creëer meer welbevinden en maak gebruik van de vele onderzoeken, toepassingen en verhalen in dit boek. Wil je meer positieve emoties ervaren, wil je weten wat je sterke kanten zijn om die zo goed mogelijk in te zetten of gaat het om intense en betekenisvolle relaties onderhouden? Zoek je naar een hoger doel, iets dat groter is dan jijzelf of gaat het om passie en volharding bewerkstelligen om iets te bereiken in je leven? Het hele spectrum van welbevinden passeert de revue. In het laatste hoofdstuk beschrijft Bannink meetinstrumenten, kaarten, spellen, online games en online toepassingen zoals apps om een zo volledig mogelijk beeld te bieden van PP en alle (online) mogelijkheden. Positieve Psychologie – De toepassingen nodigt uit tot (zelf) onderzoek.

2016046-9789089539205-5

 

Positie Psychologie – De toepassingen Fredrike Bannink
Boom uitgevers Amsterdam 2016
ISBN 978 90 8953920 5 / NUR 770

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief