Samen op weg naar een integrale gezondheidszorg

Borstkanker: de cijfers

18 oktober 2018

Veel therapeuten zullen vroeg of laat geconfronteerd worden met cliënten met borstkanker. Gemiddeld krijgt 1 op de 7 vrouwen borstkanker, de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen in Nederland.

Dat zorgt ervoor dat veel vrouwen in hun directe omgeving wel iemand kennen met borstkanker én dat veel therapeuten in hun praktijk geconfronteerd worden met een cliënt met borstkanker.

Daarom heeft Albert Jansen, de oprichter van Con Amore, een nascholing aan borstkanker gewijd. Hieronder volgt een inleiding van zijn hand.

Eerst maar eens de cijfers over borstkanker, waaruit blijkt wat voor een enorme impact dit ziektebeeld heeft op de huidige maatschappij.

  • In 2018 werd bij 17.200 vrouwen de diagnose borstkanker gesteld (dit is inclusief borstkanker in het vroegste stadium zonder doorgroei of uitzaaiing). Daarmee is borstkanker de meest voorkomende kankersoort bij vrouwen (ruim 26% van alle kankersoorten bij vrouwen). Ter vergelijking: bij mannen werd in 2018 131 keer de diagnose borstkanker gesteld.
  • Het aantal vrouwen met borstkanker neemt gestaag toe, naar schatting zal het aantal in 2020 de 20.000 zijn gepasseerd.
  • 20% van de vrouwen met borstkanker is jonger dan 50 jaar, dus 80% is 50 jaar of ouder, en 30% is 70 jaar of ouder.
  • Het succes van de behandeling neemt gelukkig voortdurend toe: 88% van de vrouwen is 5 jaar na het stellen van de diagnose nog in leven, en 79% na 10 jaar.
  • Jaarlijks overlijden ruim 3000 mensen aan borstkanker (gemiddeld 9 mensen per dag).
  • Bij 20% van de vrouwen met borstkanker komt het in de familie voor.
  • Bij 5-10% van de borstkankerpatiënten blijkt er sprake van een genetische (erfelijke) aanleg.

(Bron: Nederlandse kankerregistratie feb. 2019)

 

Hoewel kanker in het algemeen, maar dit geldt ook voor borstkanker, een aandoening is met complexe oorzaken en vele uitingsvormen, is het de laatste jaren overduidelijk geworden dat kanker een door de mens zelfgecreëerde ziekte is. Hoe dat zo? 

Ieder mens produceert elke dag miljoenen afwijkende cellen, waaronder ook kankercellen. Dat is niets om je zorgen over te maken, want een gezond immuunsysteem is heel goed in staat om al deze afwijkingen op te sporen en te vernietigen. Maar zowel collectief als individueel schept de mens in deze moderne tijd dermate ongezonde situaties, dat het zelfgenezende vermogen van het lichaam niet meer in staat is om ontsporende cellen tot de orde te roepen.

De situatie is blijkbaar zó ongezond, dat rebellerende cellen alles in het werk zullen stellen om te overleven, koste wat het kost. Vervuiling van de omgeving, ongunstige veranderingen in voeding en leefstijl, overmatig gebruik van giftige genot- en geneesmiddelen en, last but not least, langdurige stress zijn de belangrijkste factoren bij het ontstaan van kanker.

Vanaf het begin van de industriële revolutie is er een ware explosie van het aantal gevallen van kanker te constateren. Nog steeds neemt het aantal kankerpatiënten dramatisch toe. In Nederland heeft kanker sinds 2010 hart- en vaatziekten als belangrijkste doodsoorzaak verdrongen.

Kwam kanker vroeger dan niet voor, vraag je je misschien af? Jawel, maar slechts in beperkte mate. In de nascholing zullen we ook aandacht besteden aan de vroegste vormen van borstkanker.

Belangrijker is echter hoe de eerdergenoemde ongezonde factoren inwerken op de fysiologie en de fysieke structuren van het lichaam. Wat gebeurt er nu precies wanneer we verontreinigde voeding tot ons nemen, vervuilde lucht inademen of onderhevig zijn aan langdurige stress en emotionele trauma’s.

We gaan die veranderingen in de cellen bekijken en de ‘geniale’ karakteristieken van de rebellerende kankercel bestuderen. Het zal de deelnemers aan de nascholing duidelijk worden hoe en waarom kankercellen alles in het werk stellen om te kunnen overleven, om zich af te kapselen van de dodelijk ongezonde situatie waarin de patiënt zich bevindt, zelfs als die ‘rebellie’ uiteindelijk leidt tot de dood van het individu.

Ja, je leest het goed: kankercellen proberen zich te onttrekken aan de ziekmakende situatie door – heel egoïstisch, maar volstrekt logisch! - alle vitaliteit (voeding en zuurstof) naar zich toe te trekken in een poging om te overleven. Kanker blijkt dus niet zozeer de oorzaak van de dodelijke situatie te zijn, maar veeleer het gevolg! Deze conclusie zou alles op zijn kop moeten zetten, de hele aanpak, de behandeling, de verzorging en de preventie van kanker.

Helaas is daar in het reguliere gezondheidscircuit weinig tot niets van te merken. Traditie, een beperkte, want strikt fysisch/chemische, visie op de mens en gevestigde (financiële) belangen verhinderen een werkelijke doorbraak in de behandeling van kanker.

Omdat het verlangen naar een andere, minder schadelijke benadering, onder veel patiënten leeft, is het aan het alternatieve circuit om de gewenste veranderingen te implementeren, door meer bewustzijn bij patiënten te kweken, door openlijk te communiceren met reguliere behandelaars over nieuwe, wetenschappelijk onderbouwde inzichten en andere behandelmogelijkheden toe te passen.

Wij van Con Amore, geworteld in de reguliere gezondheidszorg, maar met hart en ziel en daden betrokken bij het complementaire circuit, hopen met deze nascholing de kennis van de complementaire therapeut te versterken. Zo kunnen we samen een brug slaan naar de reguliere zorgaanbieders, als belangrijke eerste stap op de weg naar een integrale geneeskunde.

Meer informatie over de nascholing vind je hier: ‘Borstkanker’. Indien je vragen hebt neem dan gerust telefonisch contact met ons op via (085 401 9368) of stuur een mail naar info@conamore.com

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief