Samen op weg naar een integrale gezondheidszorg

De evolutie van wetenschappelijke kennis

1 oktober 2019

Waarom moeten we nascholen? Om je verplichte punten te behalen voor je beroepsvereniging? Om erkend te worden door ziektekostenverzekeraars? Ja, dat zijn mogelijke antwoorden en wellicht gelden ze ook voor jou.

Maar de enige échte reden is natuurlijk dat wetenschappelijke kennis voortdurend evolueert. Wat je gisteren hebt geleerd, is vandaag alweer herzien, aangepast en gewijzigd. De medische kennis van nu is achterhaald en obsoleet geworden, zodra er een gevalideerde wetenschappelijke publicatie over verschenen is (een zgn. peerreview, waarbij collega-onderzoekers de resultaten hebben getoetst, wat soms jarenlang kan duren) en het in een leerboek gedrukt staat (wat ook jarenlang kan duren). Niets van wat je leert tijdens de MBK of PSBK is zeker, staat vast!

De wetenschap is in voortdurende ontwikkeling, nieuwe zienswijzen en nieuwe horizonten worden verkend en getoetst, vragen naar het hoe en waarom worden voortdurend gesteld. Dat is nu eenmaal het kenmerk van echte wetenschap. Maar geldt dat ook voor de geneeskunde?

Laten we even een uitstapje maken, wat van belang is voor een beter begrip over de huidige geneeskunde en waarom er vanuit die hoek zoveel weerstand is tegen alternatieve en complementaire gezondheidszorg. De vraag is of de huidige geneeskunde wel zo wetenschappelijk gegrondvest is als ze doet voorkomen.

Het antwoord hierop is niet zo eenvoudig. Dat komt omdat de huidige mainstream geneeskunde is ontstaan vanuit een belangenvereniging van vooraanstaande en invloedrijke beroepsbeoefenaars halverwege de 19de eeuw, als reactie op de toen in opkomst zijnde homeopathie, die afspraken maakte wie tot de beroepsgroep mochten toetreden en wat onder geneeskunde diende te worden verstaan.

Toen is het besluit genomen om alleen natuurwetenschappelijke kennis toe te laten (dus louter kennis over de lichamelijke aspecten van de mens, bekeken door de loep van de natuur- en de scheikunde). De ‘rest’, de wereld van de emoties, van de psyche en vooral het spirituele domein, was natuurwetenschappelijk ongrijpbaar (dus onwetenschappelijk), zweverig en complex. Dat werd weggevaagd als voer voor zielenknijpers en geestelijke leiders.

Je kunt je nu voorstellen wat een enorme impact zo’n beperkende overtuiging en het daaruit voortgekomen paradigma hebben gehad op de ontwikkeling van de geneeskunde. Het lijkt alsof de huidige mainstream geneeskunde een loot is aan de stam van de wetenschap, maar in werkelijkheid is het gewoon een belangengroepering, die zijn verworven aanzien en voorrechten met hand en tand verdedigt. Nog steeds heerst er bij veel artsen een zeer beperkte visie over de mens, over wat gezondheid is, over de werkelijke oorzaken van ziekten.

Het proces van genezing is volkomen in duisternis gehuld. Vragen als waarom de één aan kanker sterft en de ander geneest, ook zonder medisch ingrijpen, blijven onbeantwoord. Revolutionaire, nieuwe wetenschappelijke inzichten over de meest wezenlijke aspecten van de mens krijgen nauwelijks toegang tot het bolwerk van de geneeskunde. Waarom is dat zo? Vanuit mijn jarenlange ervaring als huisarts binnen het systeem van de geneeskunde, maar ook als antroposofisch arts buiten dit systeem werkzaam, kan ik hierop een antwoord geven.

De meeste zorgprofessionals, artsen, psychologen en andere BIG-geregistreerde therapeuten, geloven in het systeem dat zij geleerd hebben, net zoals ik dat jarenlang gedaan heb, omdat men ervan uitgaat dat wat je onderwezen krijgt het beste en meest volledige op dat gebied is. De kaders van de mainstream geneeskunde, zowel de wettelijke, de financiële als de behandelkaders, bieden aan de beoefenaars veiligheid en zekerheid, genereren doorgaans veel geld en verschaffen status en autoriteit. Dat zijn belangrijke waarden die beschermd willen worden. Andere inzichten en andere werkwijzen zijn bedreigend voor dit systeem.

De geneeskunde als geheel heeft dus een identiteit, een soort van zelfgenoegzame persoonlijkheid, en gedraagt zich typisch menselijk. Net zoals ieder mens de neiging heeft om zich vast te klampen aan bepaalde vertrouwde patronen, doet de geneeskunde als geheel dat ook, omdat die patronen deel uitmaken van zijn comfort zone, zelfs als die gebaseerd zijn op bepaalde, emotioneel traumatische gebeurtenissen uit het verleden of op onvolwassen inzichten.

Verandering van persoonlijkheid, je buiten je veilige comfort zone wagen op onbekend terrein, vergt een open mind en veel moed. Er zijn psychologen die menen dat iemands persoonlijkheid voor het leven vastligt en niet kán veranderen. Je moet ermee leren leven. Gelukkig blijkt deze visie achterhaalt, hoewel het proces van verandering wel een nieuw bewustzijn vergt en een krachtig wilsbesluit, zoals we later zullen bespreken.

Er is echter een verandering gaande, een ongekende uitbreiding van bewustzijn, waardoor steeds meer individuele artsen geïnteresseerd raken in een meer integrale, holistische vorm van geneeskunde. Ook patiënten blijken niet langer een onwetende massa. Dankzij internet, mobiele communicatie en sociale media kan kennis zich razendsnel verspreiden. Zodra er duidelijke symptomen zijn, en zeker als er eenmaal een diagnose is gesteld, ga je surfen op internet. Met een beetje geduld vind je daar binnen enkele uren méér informatie over het betreffende onderwerp dan waarover de dokter op dat moment beschikt. Is die informatie betrouwbaar, bevat die de waarheid? Zeker niet altijd, maar dat geldt ook voor de officiële medische informatiekanalen!

Zo verandert geleidelijk aan van binnenuit het hele systeem van de reguliere geneeskunde. Zo bereiken de nieuwste wetenschappelijke inzichten met betrekking tot de mens en tot de essentie van genezen ook complementaire therapeuten, inzichten met vérstrekkende, hoopgevende en spectaculaire consequenties. Daarover gaat De kracht van placebo, de nieuwe nascholing van Con Amore voor therapeuten met een opleiding medische en/of psychosociale basiskennis.

 

Meer informatie over de nascholing vind je hier: ‘De kracht van placebo’.
Indien je vragen hebt neem dan gerust telefonisch contact met ons op via (085 401 9368)
Of stuur een mail naar info@conamore.com

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief