Samen op weg naar een integrale gezondheidszorg

Een korte inleiding in het Enneagram als instrument voor zelfverwezenlijking

10 mei 2016

2016022-enneagram-con-amore-tweede-versie-5

 ENNEAGRAM VAN PERSOONLIJKHEIDSTYPEN. INFOGRAPHIC CON AMORE. FOTO'S 1, 2, 6, 8 MAARTEN VAN ENGELEN

Iedereen komt zichzelf wel een keer tegen in het leven. Een depressie, burn-out, midlife-crisis, het verlies van een baan, het stuk lopen van een relatie of het overlijden van een geliefde roepen vragen op. Is dit het nou? Wat wil ik eigenlijk met mijn leven? Wie ben ik?

De keuze voor het vak complementaire geneeskunde gaat opvallend vaak samen met zo’n ingrijpende gebeurtenis. Veel mensen realiseren zich op een bepaald moment in hun leven dat wat ze doen eigenlijk helemaal niet bij ze past. Ze nemen het dappere besluit om hun hart te volgen.

Het is een begin van de weg naar zelfverwezenlijking. Een weg van je ware Zelf ontdekken. Het terug vinden van de Essentie waar je mee geboren bent en in de loop van tijd verloren is. Een proces dat altijd in ontwikkeling is en een mensenleven kan duren.

Maar eerst even terug naar het begin, de geboorte. Als kind kom je ongeschonden ter wereld. Je bent je ware Zelf. Ons temperament en de manier waarop onze verzorgers met ons omgaan bepalen hoe we onszelf, anderen en de wereld zien en hoe we met problemen omgaan. Je ontwikkelt een geheel van gevoelens, gedachten en gedragingen oftewel een persoonlijkheid. Vaak hebben mensen het idee dat ze hun persoonlijkheid niet kunnen veranderen en hoor je ‘zo ben ik nu eenmaal’. We zijn ons gaan identificeren met onze persoonlijkheid en niet met onze ware Zelf, de Essentie waar we mee geboren worden.

Het Enneagram is een instrument om er achter te komen waarom we ons op een bepaalde manier zijn gaan gedragen, voelen en denken. In je kindertijd was het nuttig om je op bepaalde manieren te gedragen. Je kreeg bijvoorbeeld alleen aandacht als je een perfecte prestatie leverde. Nu heb je nog steeds de overtuiging dat je alleen liefde krijgt als je altijd alles perfect doet. Maar dat is niet wie je echt bent.

We kijken door een gekleurde bril. Ook als therapeut kijk je door een gekleurde bril naar je cliënten. Hier wordt in de lessen van MBK en PsBK uitgebreid bij stil gestaan als het gaat over de therapeutische relatie. Het Enneagram kan je gebruiken om belemmerende overtuigingen, patronen en gedragingen bij jezelf op te sporen en jezelf hiervan te bevrijden zodat je met een objectievere bril naar je cliënten kan kijken.

Het Enneagram bestaat uit negen persoonlijkheidstypen, ‘gekleurde brillen’, die onderling weer verdeeld zijn in drie categorieën; de doeners (Een, Acht en Negen), de voelers (Twee, Drie en Vier) en de denkers (Vijf, Zes en Zeven). Wil je weten wat jouw persoonlijkheidsstijl is? Doe dan hier een test. 

 

Bronnen
De Wijsheid van het Enneagram door Don Richard Riso & Russ Hudson
From Fixation to Freedom – The Enneagram of Liberations door Eli Jaxon-Bear
The Everything Enneagram Book door John Waters & Ronna Phifer-Ritchie

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief