Samen op weg naar een integrale gezondheidszorg

Nascholing: Borstkanker

Door Con Amore

17 augustus 2018

2018025-iStock-620392558-4

 

Kanker in het algemeen en borstkanker in het bijzonder is een ziekte van alle tijden. Onderzoek bij mummies heeft aangetoond dat (borst)kanker al in de vroege oudheid voorkwam, hoewel vermoedelijk toen zeer zeldzaam.

Vanaf de industriële revolutie (start rond 1750 in Engeland) vindt er een explosieve groei plaats van het aantal patiënten met (borst)kanker. Hoe is die te verklaren? Hoe ontstaat kanker eigenlijk en wat zijn de specifieke kenmerken ervan? Waarom treft 1 op de 9 vrouwen borstkanker? Wat maakt borstkanker tot zo’n gevreesd ziektebeeld, tot ‘keizerin’ onder de vrouwenziekten?

Lange tijd tastte men volledig in het duister naar de oorzaken van kanker. Eeuwenlang was chirurgisch ingrijpen de enig mogelijke behandeling die de groei van de tumor (tijdelijk) kon stoppen. Tegen uitzaaiingen was geen kruid gewassen. Pas in de jaren zestig van de vorige eeuw kwam bestraling met radioactiviteit in zwang, welke een ruimer gebied rond de tumor kon bestrijken, om mogelijke uitzaaiingen dichtbij de primaire tumor kon doden. Nog later deed de chemotherapie zijn intrede, waardoor metastasen ook op afstand konden worden bestreden, zij het met ernstige, soms zelfs dodelijke bijwerkingen.

Pas zeer recent zijn er een aantal innovatieve onderzoeksmogelijkheden bijgekomen, welke tot meer inzicht hebben geleid over het ontstaan van kanker. Daarmee veranderen ook de gangbare behandelingen. Mutilerende ingrepen, schadelijke bestralingen en toxische chemotherapie kunnen hierdoor tot een minimum worden beperkt en het succespercentage van aangepaste behandelingen is aanzienlijk verhoogd.

Als voormalig huisarts en oprichter van Con Amore ben ik (nog steeds) zeer betrokken bij de verspreiding en het op peil houden van medische basiskennis onder complementair werkende therapeuten, met name via nascholingen. Dit jaar heeft de nascholing over borstkanker een belangrijke update gekregen. De meest recente inzichten over het ontstaan van borstkanker en de resultaten van nieuw onderzoek en geavanceerde behandelingen worden hierin uitvoerig belicht.

Omdat statistisch gezien de meeste therapeuten in de praktijk of in het privéleven wel in contact komen met borstkanker, vormt deze nascholing een belangrijke ondersteuning in het omgaan met deze aandoening. Aan bod komen zowel onschuldige als (pre)maligne aandoeningen van de borstklier. Uiteraard ook de alarmsymptomen, vroege opsporing, diagnostische procedures, diverse behandelopties en chirurgische reconstructietechnieken. Daarnaast bespreken we ook de psychosociale consequenties, preventieve maatregelen en complementaire mogelijkheden.

Kortom, het belooft weer een zeer boeiende nascholingsdag te worden. De eerstvolgende mogelijkheid om aan deze nascholing mee te doen is woensdag 26 september in Amsterdam. Graag tot dan!

Klik op de oranje button voor meer informatie over de nascholing ‘Borstkanker’. Indien je vragen hebt neem dan gerust telefonisch contact met ons op via (085 401 9368) of stuur een mail naar info@conamore.com

button-nascholing-holistisch-mensbeeld-goed

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief