Samen op weg naar een integrale gezondheidszorg

Borstkanker, hoe ga je daar als therapeut mee om?

Door Con Amore

18 oktober 2016

borstkanker-700x466-5

 HANDS HOLDING PINK BREAST CANCER AWARENESS RIBBON

Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. Bijna iedereen kent wel iemand die borstkanker heeft of heeft gehad. Wat kan je doen als je te maken krijgt met een cliënt met een aandoening aan de borst? Wanneer weet je of dit onschuldig is of juist verontrustend? Daarover gaat onze nascholing ‘Borstkanker’ op 16 maart in Utrecht. In de nascholing worden de oorzaken, onderzoek, risicofactoren, diagnostiek, therapie, psychosociale aspecten, preventie en de rol van de therapeut behandeld. We stelden een aantal vragen aan docent en Con Amore oprichter Albert Jansen over wat je kan verwachten.

Hoe ziet de dag er ongeveer uit?
Deze dag kent een viertal ziektegeschiedenissen, die niet alleen gaan over pathologie van de borst, maar ook over de fysiologische, pathologische en psychologische consequenties van (preventief) onderzoek en de reguliere behandelingen.

Hoe vaak komt borstkanker voor bij mannen en vrouwen?
Borstkanker bij mannen is relatief zeldzaam, in de literatuur wordt een getal van 1% genoemd. Mijn eigen ervaring als huisarts is, dat dit aantal beduidend lager ligt. Borstkanker bij vrouwen komt vaker voor. De schattingen lopen uiteen van 8 tot 12%, afhankelijk van welke leeftijdsgroep je uitgaat.

Waarom is het belangrijk dat therapeuten deze nascholing volgen?
Deze nascholing maakt je bewust van welke mogelijkheden er zijn voor onderzoek en therapie, wat je beter niet kan doen en wat juist wel en waarom de diagnose borstkanker geen ramp hoeft te zijn.

Wat wil je zeggen tegen de therapeuten die nog twijfelen om deze nascholing te volgen?
Therapeuten die deze nascholing hebben gevolgd, kunnen met meer zelfvertrouwen en kennis van zaken hun cliënten adviseren en begeleiden en zijn ook beter in staat om te relativeren of een goede verwijzing te schrijven. Bovendien is borstkanker een aandoening die ook veel (vrouwelijke) therapeuten treft, waardoor de informatie op deze dag ook helpt om met deze ziekte om te gaan.

Klik hier voor meer informatie over de nascholing ‘Borstkanker’. Indien je vragen hebt neem dan gerust telefonisch contact met ons op via (085 401 9368) of stuur een mail naar info@conamore.com

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief