Samen op weg naar een integrale gezondheidszorg

Gebroken zorg

1 juni 2017

2017030-iStock-584204016-6

 

Er bestaat in Nederland een gecompliceerde breuk tussen reguliere zorgaanbieders en complementaire therapeuten, gevoed door wantrouwen, vooroordelen en gebrek aan (medische en complementair-medische) kennis.

Is dat nu erg?

Het antwoord is een volmondig ja!

De breuk tussen reguliere en alternatieve cq. complementaire geneeskunde is in feite rampzalig, niet alleen voor individuele patiënten, maar ook voor de gezondheidszorg als geheel.

De medische professional kent voor spoedeisende en levensbedreigende situaties weliswaar fantastische mogelijkheden, maar veel chronische ziektebeelden en aandoeningen waarbij duidelijk psychosociale factoren een grote rol spelen, vormen de achilleshiel. Behandelingen hiervoor zijn zelden causaal, leiden dus niet tot werkelijke genezing, veroorzaken een enorme kostenpost en hebben vaak ongewenste neveneffecten. De al dan niet bewuste ontkenning dat ziektesymptomen slechts boodschappers zijn, rode vlaggen die wijzen op een onderliggend probleem, dát is het grote manco van de reguliere gezondheidszorg. Behandelingen die louter gericht zijn op symptoomonderdrukking, beschouw ik als een kunstfout, een blamage voor de geneeskunst!

De complementaire geneeskunde ziet psychosociale, emotionele en spirituele factoren juist als meest wezenlijk bij het ontstaan van ziektes en richt daarop haar behandelingen, waardoor (chronische) aandoeningen ook werkelijk kunnen genezen. Dat is de pre. Daarentegen beschikken complementaire therapeuten helaas zelden over voldoende opleidingsniveau (qua medische kennis) en ontberen zij de noodzakelijke contacten met het reguliere veld om adequaat te reageren én te communiceren bij ernstige alarmsymptomen. Daarin schuilt de zwakte van het complementaire veld. Het goede nieuws is dat hierin langzaam verandering komt.

Verplichte bijscholing
Het gemis aan voldoende medische scholing bij complementaire therapeuten werd ook door zorgverzekeraars als een ernstig gebrek ervaren. Daarom namen zij in 2013 het voortouw door extra opleidingseisen te stellen aan het complementaire veld: naast een degelijke beroepsopleiding is nu ook een geaccrediteerde opleiding medische basiskennis (MBK) en/of psychosociale basiskennis (PSBK) verplicht gesteld. Per januari 2017 moeten alle therapeuten aan deze eisen voldoen om erkend en vergoed te worden.

Uitnodiging tot samenwerking
De nieuwe opleidingen voor complementaire therapeuten kennen een pragmatische aanpak en worden gegeven door ervaren artsen, psychologen en psychotherapeuten. De focus van deze opleidingen ligt op de meest voorkomende ziektebeelden én op het herkennen van levensbedreigende en spoedeisende situaties. Therapeuten leren ook de medische taal te gebruiken en worden actief aangemoedigd om van hun patiënten verslag te doen naar de (huis)arts – uiteraard met toestemming van de patiënt – als onderdeel van hun nieuwe, professionele attitude. Samenwerking is hierbij het sleutelwoord.

Het zou deze samenwerking ten goede komen, indien artsen jegens therapeuten een kritische doch respectvolle houding zouden hanteren en hen met een open mind tegemoet zouden treden. Het helpt te beseffen dat therapeuten doorgaans over veel relevante informatie beschikken en ook een belangrijke signaalfunctie hebben, waar (huis)artsen hun voordeel mee kunnen doen. Bovendien kunnen complementaire therapieën bij chronische ziektebeelden of onbegrepen klachten uitermate effectief zijn, ook al worden die niet altijd wetenschappelijk begrepen. Maar dat geldt ook voor veel reguliere therapieën. Het argument ‘wetenschappelijk’ of ‘evidence based’ blijkt achteraf soms een schijnargument!

Samenwerking tussen regulier en complementair kan de gezonde basis vormen voor een integrale, liefdevolle en menswaardige geneeskunde, waarbij het welzijn van de patiënt centraal staat. Daar gaat het immers om! Dat is het waard om de uitgestoken hand van een complementair therapeut aan te nemen. Helpt u mee om de breuk te helen?

Albert Jansen

Dit artikel is ter publicatie aangeboden aan het blad Arts en Auto (120.000 lezers uit de reguliere sector).

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief