Samen op weg naar een integrale gezondheidszorg

Medicatie op basis van DNA-profiel

31 oktober 2017

2017048-iStock-645455760-5

 

Het Erasmus MC in Rotterdam is begonnen met een interessante proef: medicatie op basis van het DNA-profielvan de patiënt. Het gaat om medicatie van psychiatrische patiënten. Deze medicijnen geven vaak bijwerkingen of werken onvoldoende. Het is vaak lastig een goede dosis vast te stellen. Hierbij kan de genetische aanleg van een patiënt een rol spelen.

Vijf tot tien procent van de mensen heeft een probleem met een bepaald enzym in de lever, waardoor zij meer last van bijwerkingen kunnen krijgen of een verminderde werking van de medicijnen. Door het gebruik van het DNA-profiel kan er bij voorbaat al beter worden gedoseerd en ingeschat welke medicatie mogelijk minder goed werkt.

Patiënten die net beginnen met psychiatrische medicatie kunnen terecht op de daarvoor in het leven geroepen polikliniek Farmacognetica. De poli past in het streven van het Erasmus MC om te komen tot ‘personalized medicine’: effectievere zorg met minder bijwerkingen, dus een veiligere behandeling.

De polikliniek Farmacogenetica is een initiatief van de afdelingen Klinische Chemie en Psychiatrie. De proef loopt vooralsnog tot december 2017.

Het RIVM heeft vorig jaar een inventarisatie gemaakt van de ontwikkelingen op het gebied van personalised medicine. Het rapport kan je hier lezen. Zij concludeerden dat er nog een aantal uitdagingen zijn. Een van die uitdagingen is om alle beschikbare gegevens en eigenschappen van patiënten optimaal te benutten voor onderzoek. Ook de vertaling van onderzoeksresultaten naar de behandeling in de praktijk is nog een uitdaging. En uiteraard moet er zorg besteed worden aan de privacy van patiënten en het beheren van de gegevens. Het is de vraag of de wijze waarop de zorg nu geregeld is wel geschikt is voor personalised medicine.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief