Samen op weg naar een integrale gezondheidszorg

De kracht van placebo

22 augustus 2019

 

Kun je jezelf genezen door een verandering van je mindset? Kan je genezen zonder medicijnen of tussenkomst van de moderne geneeskunde? Hoe transformeer je ziekte naar gezondheid? Hoe pas je het placebo-effect toe op jezelf én hoe kan je het onderwijzen aan je cliënten? Dit alles en meer leer je in onze nieuwe nascholing: de kracht van placebo.

Het placebo-effect is een niet onbekend fenomeen in de geneeskunde. Wikipedia omschrijft dit effect als volgt:

 

Een placebo (Latijn voor: ‘Ik zal behagen’) is een als geneesmiddel voorgeschreven of aangeprezen middel dat geen werkzame bestanddelen bevat. Het woord placebo wordt ook gebruikt als verkorting van placebo-effect. Een placebo slaat in die betekenis op een positief psychisch effect dat optreedt door vertrouwen in de heilzame werking van een behandeling (bijvoorbeeld meer gevoel van welbehagen of opluchting). De placebo zelf geneest of verbetert echter niets. Ook bij geneesmiddelen treedt placebo-effect op door de verwachting die de patiënt heeft. Echte geneesmiddelen dienen daarom het placebo-effect significant te overstijgen om over "medicinale werkzaamheid" te kunnen spreken.

 

Het placebo-effect wordt in de geneeskunde dus eigenlijk beschouwd als een curieus fenomeen, een soort gunstige bijwerking van een medicamenteuze behandeling – verbetering komt door iets wat we toegediend krijgen van buitenaf, waarin we echter wel moeten geloven dat het gunstig werkt.

Recente wetenschappelijke studies tonen nu aan dat dit wonderlijke effect direct te maken heeft met het zelfhelende vermogen van mensen. Sterker nog: dat het placebo-effect dit zelfhelende vermogen is! Met andere woorden: de placebo is identiek aan onze eigen bron van oneindige mogelijkheden tot genezing van alle denkbare ziekten. Laat het goed tot je doordringen wat hier staat, want de implicaties zijn ronduit overweldigend, zoals we zullen zien in de nascholing.

We hebben allemaal de mogelijkheid tot zelfgenezing in ons. De sleutel tot een gezond leven is te weten en te leren om dit vermogen te activeren en te versterken, zodat het een eerste natuur in ons wordt.

De reguliere geneeskunde gaat er vanuit dat gezondheid, en zeker genezing, iets is wat voornamelijk buiten onze controle ligt, die alleen beïnvloed kan worden door ‘evidence based’ behandelingen. Het is domme pech als we ziek worden, maar gelukkig zijn er kundige dokters en krachtige medicamenten die ons kunnen genezen.

Als voormalig huisarts zeg ik: het is prima om daarin te geloven, want dat geloof kan je helpen. Maar wetenschappelijk gezien is dit dus niet helemaal waar! Het zijn niet de artsen of de medicamenten die genezen, genezen doe je zelf!

De meest recente ontdekkingen op wetenschappelijk gebied, in de epigenetica, de neurale plasticiteit en in de psycho-neuro-immunologie, komen tot de opwindende en eensluidende conclusie: wij vormen én veranderen voortdurend ons brein en ons lichaam door de gedachten die we denken, door de emoties die we voelen, door de intenties waaraan we vasthouden en door de handelingen die we elke dag verrichten. Iedere gedachte, iedere emotie en iedere intentie creëert een aantoonbaar fysiologisch effect in het lichaam.

Indien negatieve (niet ondersteunende) gedachten, gevoelens en intenties overheersen, treedt er aantoonbaar en onmiddellijk verval en degeneratie van cellen en weefsels op. En omgekeerd zorgt een diepgewortelde positieve levenshouding voor een even aantoonbare als onmiddellijke vernieuwing en herstel van alle cellen en organen.

75 tot 85% van onze genen worden door epigenetische factoren (d.w.z. factoren van buiten de genen, zoals bijvoorbeeld onze gedachten en intenties, maar ook omgevingsfactoren) aan en uit geschakeld. Soms gaat dit razendsnel, binnen enkele seconden. Dat geldt met name voor een speciaal soort genen, de zogenaamde Immediate Early Genes (IEG). Deze genen zijn ware ‘regelneven’, die zorgen voor de expressie van honderden andere genen en duizenden andere belangrijke eiwitten. Dit verklaart het effect van wonderbaarlijk snelle genezingen!

Uitgerust met deze wetenschappelijke kennis hebben we niet alleen de kracht en het vermogen om een wonderbaarlijk goede gezondheid te creëren, maar ook het recht (en de plicht?) om onszelf en anderen te leren hoe je dat doet in de praktijk. Het zou toch geweldig zijn als alle artsen dit zouden weten en toepassen in hun praktijk. Maar gelukkig is deze kennis niet voorbehouden aan de medische stand. Laten we aan alle mensen die in de gezondheidszorg werken deze nieuwe kennis onderrichten, opdat we minder afhankelijk worden van dure medische zorg en de schadelijke effecten van zgn. evidence based medicijnen.

Wist je dat chronisch negatieve gevoelens letterlijk een verslaving kunnen vormen aan hoge spiegels van stresshormonen (cortisol en adrenaline)? Dan begrijp je ook dat iemand zich oncomfortabel kan voelen zodra een positieve verandering begint op te treden. Zo iemand gaat ‘automatisch’ en onbewust een dergelijke verandering saboteren, omdat zijn comfortzone wordt verlaten. Wellicht herken je dit in je eigen praktijk bij sommige cliënten: zij willen best wel die verandering, daarom zijn ze bij je gekomen, maar hun hele systeem verzet zich hiertegen!

De nascholing zal een mix worden van een klassikale kennismaking met bovenstaande wetenschappelijke inzichten en interessante workshop-elementen, individueel en in kleine groepjes, om alles goed te kunnen implementeren. We onderzoeken wonderbaarlijke genezingen en zullen ontdekken dat die grotendeels te maken hebben met een radicale verandering van mindset.

Het uiteindelijke doel van de nascholing is om jou en je cliënten de kloof te laten dichten tussen wie je denkt dat je bent en wie je werkelijk bent. De taal van deze nascholing is een wetenschappelijke, om verwarring met elke vorm van mystiek of religie te voorkomen.

 

Meer informatie over de nascholing vind je hier: ‘De kracht van placebo’. Indien je vragen hebt neem dan gerust telefonisch contact met ons op via (085 401 9368) of stuur een mail naar info@conamore.com

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief