Samen op weg naar een integrale gezondheidszorg

Eerste kennismaking met de huisarts

10 februari 2017

Dierbare therapeut,

Wanneer je een praktijk begint, niet als hobbyist maar als echte zorgprofessional, dan dien je je kenbaar te maken aan aanbieders van (reguliere) zorg in je omgeving. Dat getuigt niet alleen van respect voor hen, maar dat is ook liefdevol voor jezelf! Ook zakelijk gezien is dit wijs: huisartsen spelen een sleutelrol n de gezondheidszorg en zijn belangrijke potentiële verwijzers. Er zijn echter veel ziektebeelden waar zij onvoldoende tijd en aandacht aan kunnen besteden, of waarvoor geen adequate of causale therapie bestaat. Het kan dus voor hen en voor hun patiënten een uitkomst zijn als zij weet hebben van jou en je aanvullende behandelingen.

Helaas, slechts weinig therapeuten maken daadwerkelijk direct contact met huisartsen, beducht als zij zijn voor de vaak negatieve reacties. Jammer! Daardoor worden bestaande overtuigingen en vooroordelen over complementaire therapeuten versterkt en mis je de kans om te netwerken met potentiele verwijzers naar jouw praktijk. Je blijft dan een onbetekenend eilandje in het totale zorgveld.

Daarom mijn advies (als ex-huisarts): overwin je schroom en schrijf een introductiebrief, die je naar alle huisartsen en hun praktijkondersteuners (POH’s) in de (wijde) omgeving stuurt.

Er zijn wel een paar voorwaarden waaraan zo’n brief moet voldoen:

  • Begin met ‘geachte dokter (naam)’, of ‘beste heer/mevrouw (naam)’.
  • Wees kort en bondig: vertel dat je je middels deze brief wilt voorstellen en je wilt inzetten voor zijn/haar patiënten: vermeld je naam, je beroep en je specialisatie, als aanvulling op reguliere behandelingen en ter versterking van het zelfhelende vermogen.

Noem (hooguit) enkele ziektebeelden of problemen waarmee je goede resultaten hebt geboekt. Het is volstrekt zinloos te vermelden dat je alles goed kunt behandelen met jouw therapie, zelfs als dat zo is! Hoe specifieker je bent, des te geloofwaardiger, en makkelijker voor de huisarts om zich jou te herinneren!

  • Neutraal: wees niet te amicaal of te enthousiast.
  • Maak duidelijk dat je een door verzekeraars erkende beroepsopleiding hebt gevolgd en dat je daardoor in het vergoedingensysteem bent opgenomen.
  • Vertel dat het jouw werkwijze is om aan het begin en het eind van jouw behandeling, mits met toestemming van de patiënt (!), een kort verslag naar de huisarts te sturen, om belangrijke informatie over de patiënt te delen. Uiteraard stel je hem/haar ook op de hoogte van tussentijdse alarmsymptomen!
  • Besluit dat je uitziet naar een prettige samenwerking en dat je graag bereid bent om je werkwijze desgewenst mondeling toe te lichten.
  • Voeg een visitekaartje toe, waarop een charmante foto van jou, je website, je praktijkadres, telefoonnummer en e-mailadres.

10-15 regels volstaan. Zo’n brief is de sleutel naar een succesvolle samenwerking. Aan de slag dus!

Hartegroet,

Albert Jansen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief